Storno podmienky

Vytlačiť

Ak dôjde k zrušeniu služieb zo strany odberateľa, je spoločnosť Holiday Village s.r.o. oprávnená účtovať nasledujúce storno poplatky za týchto podmienok:

Objednávateľ má právo stornovať objednané služby bez storno poplatku najneskôr do 21 kalendárnych dní pred dňom čerpania služieb. V takom prípade sa platí len manipulačný poplatok vo výške 10,- €.

21 - 14 dní pred nástupom    25 % z celkového objemu objednaných služieb
14 -  7  dní pred nástupom    50 % z celkového objemu objednaných služieb
  7 -  1  dní pred nástupom    75 % z celkového objemu objednaných služieb
storno v deň nástupu a bez storna  100 % z celkového objemu objednaných služieb

 

strong

Tuesday the 23rd. Holiday Village Senec. Powered by 888poker review - All rights reserved.